top of page
ticaret hukuku.jpg

Hukuk büromuz; temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri dahil olmak üzere ticari işletmeler hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

  • Ticari Anlaşmaların Taslak Aşamasındaki Müzakere Süreci Ve Tamamlanması,

  • Ortaklık Ve Kredi Anlaşmaları,

  • Şirketlerde Ana Sözleşmenin Hazırlanması, Sermaye Arttırımı, Tasfiye Ve Ortaklıktan Çıkarma Uyuşmazlıkları

  • Şirket Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu İşlemleri Yanısıra Durum Tespiti Ve Raporlama Hizmeti

  • Adi Ortaklık, Anonim Şirket, Limited, Kollektif, Komandit Ve Grup Şirketlere Dair Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,

  • Şirketlerarası Birleşme Ve Hisse Devrine Dair Uyuşmazlıklar,

  • Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Uyuşmazlıklar,

  • Fatura Ve Ticari Sözleşmeden Kaynaklı Alacaklar

bottom of page