TİCARET HUKUKU

 
Hukuk büromuz; temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri dahil olmak üzere ticari işletmeler hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • - Ticari Anlaşmaların Taslak Aşamasındaki Müzakere Süreci Ve Tamamlanması,
  • - Ortaklık Ve Kredi Anlaşmaları,
  • - Şirketlerde Ana Sözleşmenin Hazırlanması, Sermaye Arttırımı, Tasfiye Ve Ortaklıktan Çıkarma Uyuşmazlıkları
  • - Şirket Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu İşlemleri Yanısıra Durum Tespiti Ve Raporlama Hizmeti
  • - Adi Ortaklık, Anonim Şirket, Limited, Kollektif, Komandit Ve Grup Şirketlere Dair Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
  • - Şirketlerarası Birleşme Ve Hisse Devrine Dair Uyuşmazlıklar,
  • - Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Uyuşmazlıklar,
Fatura Ve Ticari Sözleşmeden Kaynaklı Alacaklara