CEZA HUKUKU

 
Hukuk büromuz, ceza hukuku alanında güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek kendini güncellemeyi ilke haline getirmiş, gerek meslek içi eğitim seminerleri katılımı, gerekse yargılamada taraf vekili olduğu tipik davalardan hareketle gelişen mesleki tecrübesi ile ceza hukuku alanında da faaliyetlerini başarılı bir biçimde devam ettirmiştir.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi kapsamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış eylemler başta olmak üzere; soruşturma (savcılık) ve kovuşturma (yargılama) aşamasında aşağıda detaylı bilgilerine yer verilen alanlarda danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir:

- Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yapılacak her türlü Şikayet ve Suç Duyurusu
- Soruşturma aşamasının Mağdur, Şikayetçi vekili Olarak Takibi
- Şüpheli Müdafii Olarak Soruşturma aşamasında aktif vekillik yoluyla hukuki destek sağlanması, savunma hazırlanması,
- Mağdur, ve Katılan Vekili Olarak Ceza Davalarının Takibi, sonuçlandırılması
- Sanık Müdafii Olarak gerek asliye ceza mahkemeleri gerekse ağır ceza mahkemeleri nezdinde hukuki destek verilmesi, savunma hazırlanması ve nihai hüküm akabinde itirazla devam edecek Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay ceza daireleri nezdindeki yargılama safahatı takibi,
- Tutuklamaya İtiraz ve Tahliye İşlemleri
- Ceza Hukuku Alanında Her Türlü Danışmanlık Hizmeti
- Sabıka Kaydı, Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının Silinmesi, Memnu Hakların İadesi.