top of page
gayrimenkul hukuku.jpg

Hukuk büromuz; gayrimenkul hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir:
 

 • - Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar

 • - Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları

 • - Bağışlama sözleşmesi, geri alma ve ifadan kaçınma talepli davalar

 • - Eser sözleşmeleri kapsamında yüklenicinin temerrüdü, ayıplı imalatından kaynaklı uyuşmazlıklar

 • - Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar

 • - Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesi, iptali, tenkis ve feshinden kaynaklı uyuşmazlıklar

 • - Satış vaadi sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayalı tazminat ve tapu iptal davaları

 • - İpotek tescil ve terkinine dair davalar

 • - İzaleyi şüyu- ortaklığın giderilmesi davaları

 • - Kentsel dönüşüm kapsamındaki kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve ilgili uyuşmazlıklar

 • - Haksız el atmanın önlenmesi (meni müdahale) ve yıkım (kal) talepli davalar

 • - Ecrimisil talepli uyuşmazlıklar

 • - Kamulaştırma nedeniyle açılan davalar

 • - Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı davalar

 • - Alım, önalım ve geri alım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil davaları

 • - Kadastro tespitine itiraz davaları

bottom of page