GAYRİMENKUL HUKUKU

 
Hukuk büromuz; gayrimenkul hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir:

 • - Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
 • - Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları
 • - Bağışlama sözleşmesi, geri alma ve ifadan kaçınma talepli davalar
 • - Eser sözleşmeleri kapsamında yüklenicinin temerrüdü, ayıplı imalatından kaynaklı uyuşmazlıklar
 • - Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar
 • - Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesi, iptali, tenkis ve feshinden kaynaklı uyuşmazlıklar
 • - Satış vaadi sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayalı tazminat ve tapu iptal davaları
 • - İpotek tescil ve terkinine dair davalar
 • - İzaleyi şüyu- ortaklığın giderilmesi davaları
 • - Kentsel dönüşüm kapsamındaki kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve ilgili uyuşmazlıklar
 • - Haksız el atmanın önlenmesi (meni müdahale) ve yıkım (kal) talepli davalar
 • - Ecrimisil talepli uyuşmazlıklar
 • - Kamulaştırma nedeniyle açılan davalar
 • - Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı davalar
 • - Alım, önalım ve geri alım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil davaları
 • - Kadastro tespitine itiraz davaları
 Devamını oku