top of page
İş hukuku.jpg

Hukuk büromuz; özel hukukun işçi-işveren uyuşmazlıklarını konu edinen bu alanında danışmanlık- vekillik ve arabuluculuk hizmeti vermekte, bu hizmet hem işveren hem de işçi düzeyinde gerçekleşebilmektedir. Verilecek olan avukatlık hizmetinin işveren düzeyindeki örnekleri:
 

 • - “Şirketlerin İş Hukukundan Kaynaklı Riskleriyle İlgili Analiz Yapma,

 • - İşçi Özlük Dosyalarının Denetimi, Düzenlenmesi Konusunda Danışmanlık,

 • - Ücret Bordroları, Ödeme Dekontlarındaki Hukuki Konuların Denetimi,

 • - Hizmet Akdi Devri Yahut İşyeri Devrinde Sürecin Yürütülmesi,

 • - İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Alınan Danışmanlık Hizmetinin Dökümantasyonel Ve Hukuki Yeterlilik Denetimi,

 • - Arabuluculuk Sürecinde İşveren Temsili,

 • - Haksız Rekabet Ve Gizlilik Sözleşmeleri,

 • - İşçi Hizmet Akitlerinin Yerindelik Denetimi

 • - İş tarafından açılan tazminat ve sair alacak davalarında işveren vekilliği “ olarak sıralanabilir.


İş aktinden kaynaklı uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almak isteyen işçilere verebileceğimiz hizmetin başlıkları ise:
 

 • - “İş Aktinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi Ve Kıdem Tazminatı Ve Sair Alacakların Tahsili,

 • - İş Aktinin İşveren Tarafından Haksız Nedenle Feshi Ve Kıdem Tazminatı Ve Sair Alacakların Tahsili,

 • - Sigortasız Çalıştırılmış İşçilerce Açılacak Hizmet Tespiti Davaları,

 • - İş Kazası Veya Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davaları,

 • - Sürekli İş Göremezlik Veya Geçici İş Göremezlikten Kaynaklı Tazminat Alacakları,

 • - İş Akti Geçersiz Feshedilen İşçilerin Açacakları İşe İade Davaları,

 • - Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Tahsil Edilemeyen Maaş, Fazla Mesai, Hafta Tatili Ve Ulusal Bayram- Genel Tatil Çalışma Alacakları,

 • - Emeklilik, Askerlik, Evlilik Sebepleriyle İş Akti Feshi Ve Tazminat Alacakları,

 • - Arabuluculuk Sürecinde İşçi Temsili, “ olarak örneklendirilebilir.

bottom of page