top of page

Faaliyet Alanlarımız

Arabuluculuk.png

Arabuluculuk

İş hukuku ve ticari hukuk alanında uzmanlaşmış büromuzun hizmet verdiği en önemli hukuki kurumlardan biri de arabuluculuk müessesesidir. Arabuluculuk; alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Gayrimenkul Hukuku.png

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk büromuz; gayrimenkul hukukunun alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ticari Anlaşmaların Taslak Aşamasındaki Müzakere Süreci, Tamamlanması Ortaklık Ve Kredi Anlaşmaları gibi bir çok alanda hizmet veriyoruz.

Kira Hukuku.jpg

Kira Hukuku

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

İş Hukuku.jpg

İş Hukuku

Hukuk büromuz; özel hukukun işçi-işveren uyuşmazlıklarını konu edinen bu alanında danışmanlık- vekillik ve arabuluculuk hizmeti vermekte, bu hizmet hem işveren hem de işçi düzeyinde gerçekleşebilmektedir.

Ceza Hukuku.jpg

Ceza Hukuku

Hukuk büromuz, ceza hukuku alanında güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek kendini güncellemeyi ilke haline getirmiş, gerek meslek içi eğitim seminerleri katılımı, gerekse yargılamada taraf vekili olduğu tipik davalardan hareketle gelişen mesleki tecrübesi ile ceza hukuku alanında da faaliyetlerini başarılı bir biçimde devam ettirmiştir.

İcra ve İflas Hukuku.png

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas kurumu, hukukun en önemli alt dallarından biridir. Zira; genel olarak alacakların tahsili, kazanılan davalardaki hükümlerin yerine getirilmesinin temini ve bu kapsamda borçlunun sahip olduğu malvarlığı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü icrai işlem, icra ve iflas hukukunun alanına girmektedir.

Aile Hukuku.jpg

Aile Hukuku

Hukuk büromuz uzman kadrosu ile medeni hukukun en çok uyuşmazlık yaşanan alanı olan boşanma davaları başta olmak üzere aile hukuku ile ilgili diğer konularda da her türlü danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir.

Ticaret Hukuku.jpg

Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz; temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri dahil olmak üzere ticari işletmeler hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukukunun bir çok alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

bottom of page